Инфо  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

Оглас за поддршка на проекти од културата и издавачка дејност

29.5.2019

На седницата одржана на 27.5.2019  година,  Извршниот Одбор на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија донесе одлука за распишување оглас за поддршка на проекти од културата и издавачка дејност на поединци и здруженијата, членки на СЗПМ.

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3