За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  За нас  
Страници на здруженија

Здружението на пензионери на општина Кратово е формирано 1969 година со 300 члена пензионери. Пред тоа биле заедно со Куманово. Го формирале како Здружение на пензионери и трудови инвалиди и истата година почнале со изградба на пензионерскиот дом “Иван Андреев“, кој се користи како клуб на пензионери.

За прв претседател на здружението бил избран Коле Иванов-Буба, а потоа биле претседатели Тодоровски Младен , Доневски Цветко, Димитровски Славко и Ангеловски Љупчо.

Здружението на пензионери на Општина Кратово има 5 огранока и тоа: Огранок Јове Гичев и Огранок Мусала во Кратово, и Огранок село Шлегово, Огранок село Крилатица, Огранок село Сакулица.

Сегашен претседател на Здружението е Страшко Трајковски, а секретар на Здружението е Ацо Јакимов.

 
  изработено од Medium 3