Инфо  

Галерии

Достојно одбележан 20 септември - Денот на пензионерите на Македонија

20.9.2023 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија секоја година Денот на пензионерите 20 септември го одбележува на пригоден и достоинствен начин.

Најдобри штипските пензионери спортисти

17.9.2023 На 17 септември во чест на Денот на пензионерите на Македонија, и во името на Денот на независност на нашата држава, Република Северна Македонија се одржаа 27-те Републички пензионерски спортски натпревари на кои им претходеа осум регионални пензионерски спортски натпревари.

Од работата на работната група формирана од Владата

16.9.2023 Со решение на Владата формирана е Работна група за разгледување на предлози за прашањето за најниската пензија и пакет мерки за помош и поддршка на пензионерите. Во групата учествуваат и двајца претставници од Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија.

Допис до Претседателот на Здружение на пензионери

16.9.2023 Заради унапредување на работата на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија и Здруженијата на пензионери, а како барања поставени од корисниците на пензија, Ве молам за посебно ангажирање во реализација на следните прашања:

Заклучоци од состанокот со одреден број на претседатели на Здруженија на пензионери во врска со актуелните случувања во пензионерското организирање

14.8.2023 На 14.08.2023 година се одржа состанок со одреден број на претседатели на Здруженија на пензионери во врска со актуелните случувања во пензионерското организирање

Соопштение до медиумите од Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во врска со протестите на пензионери

7.8.2023 Во врска со протестите на пензионерите со ниски пензии,Извршниот одбор на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија,на седницата одржана на 7.8.2023 година го дава следното Соопштение

Заклучоци од состанокот на кој присуствуваа министерката за труд и социјална политика, пом. директорот на ФПИОСМ и членовите на ОРО и ИО

23.6.2023 Прашањето околу солидарниот фонд и членарина, да го разрешат Фондот, Мин. за труд и социјална политика и Одборот на СЗПМ

Проектот „Рурален пензионер“ успешно заврши

22.6.2023 Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија аплицираше н а конкурсот од Европската унија преку Црвениот крст во рамките на проектот "Зајакнување на отпорноста на стари лица и лица со попречност за време на КОВИД 19 и идни катастрофи“, со својот проект "Рурален пензионер“ и доби средства во висина од 5.700 евра

Проектот „Здравствениот караван“ продолжува

14.6.2023 Според Меморандумот склучен помеѓу Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и клиниката „Жан Митрев“ – Скопје, тимот на клиниката ќе врши бесплатни прегледи на пензионери со кардио-васкуларен ризик

Ревизорски извештај за 2022 година

9.6.2023 Според член 86 од Законот за Здруженија и фондации (Сл. весник на РСМ бр. 52/2010, бр. 135/2011 и бр. 55/2016), Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија со Статус на организација од јавен интерес, должен е да изврши независна годишна ревизија на своето финансиско работење во согласност со меѓународните сметководствени стандарди

Грижата на Сојузот за здравјето на своите членови продолжува да се реализира

15.5.2023 Според Меморандумот склучен помеѓу Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и клиниката „Жан Митрев“ – Скопје, се реализира

Реакција на Извршниот одбор на ЗП Лозово

2.5.2023 Изнесените барања на протестот на 28.3.2023 година се неверодостојни и во потполност ги одбива

Демант на информацијата емитувана на ТВ 24

2.5.2023 Од името на Здружението на пензионери Ѓорче Петров сакам да ја демантирам информацијата емитувана на ТВ 24 во емисијата водена од Биљана Секуловска

Извршниот одбор на ЗП Битола го разгледа поднесокот од претседателката на СЗПМ

2.5.2023 Извршниот одбор со индигнација ги отфрла барањата на протестната група за поништување на изборите во здруженијата на пензионери во општините на РСМ

Заклучоци на Извршниот одбор при ЗПК Куманово за протестот на 28.03.2023 год.

2.5.2023 ЗПК најостро ги отфрла барањата на Иницијативниот одбор за Протестот од 28.03.2023 год .како апсурдни, нелогични, штетни и пред се тенденциозни

Отворено писмо - ДЕМАНТ до Претседателката на СЗПМ

2.5.2023 ПАРТИЈА НА ПЕНЗИОНЕРИ (ПП), со индигнација го отфрла и најостро го осудува непромисленото, неаргументираното и неодговорното клеветење од страна на Претседателката на СЗПМ
следни 20 записи >>
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3