Инфо  

Пензиите продолжуваат да растат и навремено да се исплаќаат

19.2.2019 Ние сме социјална држава којашто подеднакво се грижи за сите граѓани и тоа е дефинирано во Уставот. Нам како Министерство за труд и социјална политика и како Влада од суштинско значење ни е унапредувањето на социјалната сигурност и пристапот до социјалните и другите права загарантирани во Законот.

Потпишан Меморандум за соработка со Општината Аеродром

18.2.2019 Во просториите на Здружението на пензионерите „Солидарност-Аеродром“ Скопје, претседателот Димитрија Богатиноски и градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин на 6.2.2019 година, потпишаа Меморандум за соработка

Нов дом за пензионери во Неготино

20.1.2019 На 12 декември 2018 година беше пуштен во употреба нов дом за пензионери во Неготино

Рeзултaтитe пoттик зa нoви aктивнoсти вo 2019 гoдинa

23.12.2018 Сoбрaниeтo нa Сojузoт нa здружeниjaта нa пeнзиoнeрите нa Maкeдoниja нa 18 дeкeмври 2018 година ја oдржa 8. седница сo кoja раководеше претседателот нa Собранието на СЗПM Бесник Поцеста

Сите мои активности се во интерес на пензионерите

22.12.2018 Во моментов моето  внимание е насочено  во подготовка на конечниот текст на  Предлогот на Законот за пензионерско организирање по кој се спроведе јавна расправа во здруженијата на пензионерите, членки на сите четири  сојузи

Промоција на книгата „Македонија во рингот“ од Александар Димковски

28.11.2018 Книгата „Македонија во рингот“ од Александар Димковски, главен и одговорен уредник на весникот „Нова Македонија“ имаше промоција на 30 октомври во Клубот на љубителите на книгата при ЗП Солидарност – Аеродром

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3