Инфо  

Престојат обемни и разновидни активности

19.8.2021 Потпретседателката на ЗП Битола Даница Петличкова, беше избрана за претседател на Извршниот одбор на здружението по изненадната смрт од ковид-19 на тогашниот претседател Томе Димитровски

„Работно време“ во Здруженијата на пензионери и Сојузот

15.8.2021 Сега во 2021 година, кога имаме околу 280 000 пензионери кои членуваат во 53 здруженија, членки на Сојузот, неминовно беше да се донесе Одлука за материјално-финансиско работење во здруженијата и СЗПМ која ја донесе Собранието на Сојузот со која се утврдува општа правна рамка за висината на надоместоците

Предлози за усогласување на пензиите, пресметани на актуелни податоци

10.8.2021 Усогласување на пензиите со порастот на трошоците на животот во услови кога порастот на платите е повисок од порастот на трошоците на животот, придонесе пензиите да заостанат зад порастот на платите

Корисен и успешен состанок со претседателите на здруженијата на пензионери од источниот регион

22.7.2021 На 15 јули во ЗП Македонска Каменица се одржа состанок со претседателите на здруженијата на пензионерите од источниот регион. Домаќин на состанокот беше ЗП Македонска Каменица, во организација на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Изјава на претседател на Сојуз на Здружение на пензионери на Македонија, Станка Трајкова

5.7.2021 Изјава на претседател на Сојуз на Здружение на пензионери на Македонија, Станка Трајкова, на прес конференција во Куманово

Обраќање на претседателката на СЗПМ, Станка Трајкова на 11-тата Републичка пензионерска ревија на песни, музика и игри

23.6.2021 Обраќање на претседателката на СЗПМ, Станка Трајкова на 11-тата Републичка пензионерска ревија на песни, музика и игри одржана на 23.6.2021 година во Скопје на која присуствуваше и ги поздрави присутните Премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев.

Оглас за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво

22.5.2021 На седницата одржана на 18.5.2020 година, ИО на СЗПМ донесе одлука за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво, во согласност со Програмата и Финансискиот план за 2021 година на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3