Инфо  

Интервју со Бесник Поцеста, претседател на Собранието на СЗПМ

12.9.2017 Имам чест и задоволство да им се заблагодарам на сите мои колеги пензионери, на органите на здруженијата, членки на СЗПМ, посебно на колегите-членови на Собранието и на претседателот на СЗПМ, кои ми овозможија 22 години непречено да бидам активен меѓу пензионерите на Република Македонија и да бидам избран за прв претседател Албанец на Собранието на СЗПМ

Интервју со д-р Веле Алексоски, претседател на ЗП-Велес

10.8.2017 Хуманоста и меѓусебната солидарност – пред се’ и над се’

Усвоени значајни проекти од Советот за социјална сигурност за највозрасната популација

5.8.2017 На 25 јули 2017 година Советот за социјална сигурност во Министерството за труд и социјална политика, одржа седница на која се разгледаа и усвоија Проекти како програмски задачи за 2018

Мега лаги и клевети

21.7.2017 На 13-тата седница на ИО на СЗПМ беа сумирани резултатите и остварувањето на Програмата за 2017 година. Беше констатирано дека 80% од предвиденото успешно е реализирано. На дневниот ред имаше точка во врска со непримерните нападите врз СЗПМ и претседателот Аргировски од страна на Партијата на обединети пензионери и граѓани на Македонија, кои едногласно беа отфрлени како невистинити.

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3