Инфо  

По 73 години постоење на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија, за првпат избрана жена за претседател на Сојузот

9.6.2019 На изборната седница на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија одржана на 29.3.2019 година за нов претседател на СЗПМ и воедно претседател на Извршниот одбор на Сојузот за период од 2019 - 2023 година, беше избрана Станка Трајкова досегашен секретар на Извршниот одбор на Сојузот, истакнат активист и стручњак со големо познавање на пензионерската проблематика, дипломиран правник и коавтор и автор на коментари на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и учесник во пензиските реформи. Трајкова е и носител и автор на повеќе проекти поврзани со пензионерската популација во СЗПМ.

Пензионерките се натпреваруваа во правење зелник под вршник

31.8.2019 Во рамките на Програмата за одбележување на 35 годишнината од формирањето на ЗП Валандово, а по предлог на Комисијата за Културно – забавен живот, Извршниот одбор на ЗП Валандово одлучи да ја реализира манифестацијата „Месење и сукање на традиционални старински баници и печење под вршник“ заедно со локалната самоуправа

Изложба „Митско - библиски асоцијации“

31.8.2019 Во просториите на Куќата на Робевци во Охрид, на 7 јуни 2019 година, беше отворена изложба на уметнички фотографии од Анастас Ќушкоски член на ЗП Вевчани на тема „Митско - библиски асоцијации“ за кои зборуваше писателот Славе Ѓорго Димоски

Свечено одбележан големиот македонски празник ,,Илинден“

5.8.2019 Во рамките на овогодишното чествување на големиот Македонски празник ,,Илинден“ свое учество имаше и Здружението на пензионерите од Крушево, претставувано од мешовитата пејачко-играорна група

Пензионерите преку меморандум до плодна соработка со Општината

31.7.2019 Со него се предвидува Општина Битола и ЗП Битола да соработуваат во изнаоѓање можност за користење на слободните простории во месните заедници во градот и поранешните задружни домови во руралните средини за активности на клубовите на пензионерите

„СЕСТРА КАСИЈАНА“

31.7.2019 Во издание на книгоиздавачката куќа ,,МАТИЦА“- Скопје, неодамна од печат излезе најновиот роман ,,СЕСТРА КАСИЈАНА“ од најшиот високотиражен македонски писател Добре Тодоровски

Грижата за пензионерскиот стандард основна цел и задача

12.7.2019 Своето право на старосна пензија го остварив на први јули минатата година, а како што е познато кон крајот на истата година во ЗП Куманово беа организирани и се спроведуваа изборни активности

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3