Инфо  

Измина уште една успешна година за Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија

16.1.2018 Во месец декември според традицијата и практиката се сумираат и анализираат постигањата и пројавените проблеми за тековната година, а од тоа произлегуваат и програмите за работа во новата година

Донесена Програмата на Соjузот за 2018 година

10.1.2018 На 22.12. 2016 година се одржа шестата седница на Собранието на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Свечено прославен 25-годишниот јубилеј

20.12.2017 Здружението на воените пензионери на РМ на 10-ти декември 2017 година со свечена седница на Собранието го одбележа Денот на формирањето и своето 25-годишно постоење и успешно дејствување

Свечено одбележeн 45 годишниот јубилеј

20.12.2017 Во свечен амбиент и пријатна атмосфера, на 12 декември 2017 година Здружението на пензионери Гази Баба, со пригодна програма, а во присуство на голем број членови и гости, во ресторанот „Далија“, одбележа голем јубилеј, 45 години од своето постоење

Одбележан Денот на здружението

20.12.2017 Шестгодишното постоење и успешно дејствување на здружението на пензионери Бутел беше одбележано со свечена прослава на 13-ти декември 2017 година во ресторанот „Александар“ во населбата Радишани

Убав јубилеј - 45 години постоење и успешно делување

20.12.2017 Здружението на пензионери на Кочани деновиве ја одбележува 45 годишнината од постоењето и успешната работа и делување

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3