Инфо  

Достојно одбележан 20 септември - Денот на пензионерите на Македонија

20.9.2023 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија секоја година Денот на пензионерите 20 септември го одбележува на пригоден и достоинствен начин.

Најдобри штипските пензионери спортисти

17.9.2023 На 17 септември во чест на Денот на пензионерите на Македонија, и во името на Денот на независност на нашата држава, Република Северна Македонија се одржаа 27-те Републички пензионерски спортски натпревари на кои им претходеа осум регионални пензионерски спортски натпревари.

Од работата на работната група формирана од Владата

16.9.2023 Со решение на Владата формирана е Работна група за разгледување на предлози за прашањето за најниската пензија и пакет мерки за помош и поддршка на пензионерите. Во групата учествуваат и двајца претставници од Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија.

Допис до Претседателот на Здружение на пензионери

16.9.2023 Заради унапредување на работата на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија и Здруженијата на пензионери, а како барања поставени од корисниците на пензија, Ве молам за посебно ангажирање во реализација на следните прашања:

Заклучоци од состанокот со одреден број на претседатели на Здруженија на пензионери во врска со актуелните случувања во пензионерското организирање

14.8.2023 На 14.08.2023 година се одржа состанок со одреден број на претседатели на Здруженија на пензионери во врска со актуелните случувања во пензионерското организирање

Соопштение до медиумите од Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во врска со протестите на пензионери

7.8.2023 Во врска со протестите на пензионерите со ниски пензии,Извршниот одбор на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија,на седницата одржана на 7.8.2023 година го дава следното Соопштение

Заклучоци од состанокот на кој присуствуваа министерката за труд и социјална политика, пом. директорот на ФПИОСМ и членовите на ОРО и ИО

23.6.2023 Прашањето околу солидарниот фонд и членарина, да го разрешат Фондот, Мин. за труд и социјална политика и Одборот на СЗПМ
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3