Инфо  

1-ви Октомври Меѓународен ден на старите лица

28.9.2022 Во денешни тешки услови на живеење Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија ќе го одбележи овој ден под мотото „РУРАЛЕН ПЕНЗИOНЕР” бидејќи 2022 година е прогласена за година на рурален пензионер

Усогласување на пензиите според новата методологија

23.9.2022 Со исплатата на септемвриската пензија, усогласувањето на сите пензии изнесува 6,8%. Вака зголемената пензија преставува основица за наредното усогласување на пензиите.

Ден на пензионерите на Македонија - 20 септември

20.9.2022 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија го одбележува на пригоден и достоинствен начин Денот на пензионерите на Македонија - 20 септември

26 –ти Републички пензионерски спортски натпревари - Охрид 2022

16.9.2022 На 14 септември во Охрид, градот на македонската писменост и просветителство, градот на светите Климент и Наум, се одржаа 26 –ти Републички пензионерски Спортски натпревари

Пензионерите се наш приоритет

19.8.2022 Финансиската состојба на Фондот е стабилна а со тоа и реализацијата на приходите се спроведува согласно со планираната динамика на редовно ниво. Исплатата на пензиите се врши редовно, дури и предвремено, практика од вонредната состојба со пандемијата

Фолклорни активности

18.8.2022 Фолклористите при ЗП Куманово во јуни беа учесници на 13-тиот Меѓународен фестивал на фолклорот чиј организатор и домаќин беше здружението на пензионери од Лесковац. Покрај домаќините учесници на фестивалот беа и пензионери од Перник од Р Бугарија, КУД Ѓоко Симоновски од ЗП Куманово, како и гости од Књажевац, Врање, Бор и Неготин од Р Србија

Промоција на книга „Живот во плетеница”

15.8.2022 На 09.08.2022 година, во организација на Здружението на пензионери Сарај, се промовираше книгата со наслов „Живот во плетеница” од авторот Митат Синани. Промоцијата се одржа во Клубот на здружението

Наградата „Гран-при“ за КУД „Далги“ на фестивалот „Илинденски денови“

4.8.2022 КУД „Далги“ при ЗП Охрид и Дебрца годинава учествуваше на 52. републички фолклорен фестивал „Илинденски денови“ во Битола. Мотото на фестивалот кој траеше од 18 до 29 јули 2022 година, беше „Од корените до цветот“, а организатор е Центарот за култура од Битола
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3