Инфо  

Осврт во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

27.3.2021 Во последните денови меѓу пензионерите се појавија реагирања дека прописите во врска со издавање на возачката дозвола се измениле и дека на старите лица вклучувајќи ги и пензионерите нема повеќе да им се издава дозвола со навршување на 80 години возраст

Средба со градоначалникот на Општина Чаир Висар Ганиу

24.3.2021 Претседателката на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија Станка Трајкова, заедно со делегација од ЗП Чаир, на 10 март 2021 година оствари средба со градоначалникот на Општина Чаир, Висар Ганиу, кој беше запознаен со тековните активности на Сојузот и со секојдневните проблеми со кои се судираат пензионерите од ЗП Чаир

Соработката е на посакуваното ниво

15.3.2021 Грижата на пензискиот фонд не престанува со добивање на решение за пензија, туку продолжува во постапката при остварување на правата, исплатата на пензиите, исплатата на посмртната помош, на уточнување на податоците за собирање членарина и воопшто унапредување на пензискиот систем.

Споменување на истакнатиот македонски поет Чедо Јакимовски

11.3.2021 Деновиве во Кратово беше одбележана 81-годишнината од раѓањето и 28-годишнината од смртта на истакнатиот македонски поет од Кратово Чедо Јакимовски.

Халкбанк

2.3.2021 Халкбанк АД Скопје како носител на платниот промет има развиено брз, ефикасен и квалитетен систем за извршување на платниот промет, како една од основните функции во банкарското работење, со што на своите клиенти им нуди услуга согласно нивните потреби

Соопштение

19.2.2021 На 23.2.2021 година на линијата „Ало-пензионерски прашања“ во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, од 10-12 часот на пензионерски прашања ќе дава одговори в.д. директорката на Фондот на ПИОСМ, Билјана Јовановска.

Посета на министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче на СЗПМ

19.2.2021 Покрај висината на пензијата здравствената заштита е една од најважните работи за многубројната пензионерска популација во нашата земја, но и секаде во светот.

Книгата „Записи од мојот живот“ на Тодор Илиев

18.2.2021 Сведоштво за човекот и неговиот живот не се убавите зборови, туку големите и добри дела. Потврда на ова златно правило што произлегува од искуството на човештвото е и книгата на пензионерот Тодор Илиев

Солидарност на македонските пензионери

18.2.2021 Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија на седницата одржана на 2021 година донесе одлука да се донираат 100.000 денари на пензионерите од Петриња

Наградата „Гоцева мисла“ за проф. д-р Васил Тоциновски

18.2.2021 Признанието го доделува Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација „Македонија презент“, а лауреатите го добиваат за нивниот придонес во културолошката мисија, развојот и негувањето на културата, уметноста, науката и етиката
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3