Инфо  

Усогласување на пензиите

27.9.2019 Едно од позначајните прашања во пензискиот систем е усогласување на пензиите што има за цел одржување на реалната вредност на пензијата,  а со тоа и  зачувување на материјалната и социјалната сигурност на корисниците на пензија.

Републичка Пензионерска Спортска Олимпијада „Радовиш 2019“

22.9.2019 Денот на пензионерите на Македонија секоја година се одбележува со Републичка пензионерска спортска олимпијада на која учествуваат пензионери спортисти од речиси сите здруженија на пензионери членки на Сојузот

Одбележан 20 септември, денот на Пензионерите на Македонија

20.9.2019 Годинава за прв пат, по повод 20 септември-Денот на пензионерите на Македонија, беа доделени Благодарници за хуманитарни активности поврзани со подобрување на стандардот на пензионерите

Се’ што правиме, правиме за доброто на членството

15.9.2019 Дека е едно од најактивните здруженија на пензионерите членки на СЗПМ, прилепското здружение досега има докажано на повеќе наврати и во повеќе области.

Сестран литературен творец

10.9.2019 Веле Коцески од Тетово веќе шест години како ги минува пензионерските денови, но во ниеден момент не се откажал од литературното творештво.

Изложба „Митско - библиски асоцијации“

31.8.2019 Во просториите на Куќата на Робевци во Охрид, на 7 јуни 2019 година, беше отворена изложба на уметнички фотографии од Анастас Ќушкоски член на ЗП Вевчани на тема „Митско - библиски асоцијации“ за кои зборуваше писателот Славе Ѓорго Димоски

Пензионерките се натпреваруваа во правење зелник под вршник

31.8.2019 Во рамките на Програмата за одбележување на 35 годишнината од формирањето на ЗП Валандово, а по предлог на Комисијата за Културно – забавен живот, Извршниот одбор на ЗП Валандово одлучи да ја реализира манифестацијата „Месење и сукање на традиционални старински баници и печење под вршник“ заедно со локалната самоуправа
Страници на здруженија

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3