Инфо  

Прегледите на пензионери со кардио-васкуларен ризик на клиниката „Жан Митрев“, продолжуваат во Скопје

10.10.2023 Според Меморандумот склучен помеѓу Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и клиниката „Жан Митрев“ – Скопје, тимот на клиниката ќе врши прегледи на пензионери со кардио-васкуларен ризик кои досега не биле прегледувани и лекувани во клиниката

Предлог од СЗПМ за измени на ЗПИО за подобрување на материјалниот статус на пензионерите

9.10.2023 СЗПМ до Работната група достави неколку предлози за подобрување на материјалниот статус на пензионерите на долгорочна основа.

Успешен состанок со дописниците на СЗПМ

28.9.2023 На 28.9.2023 година, се одржи состанок со дописниците на весникот „Пензионер плус“, на весникот „КОХА“ и на веб-страницата на Сојузот, на кој присуствуваше Претседателката на Издавачкиот совет на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, Станка Трајкова.

Достојно одбележан 20 септември - Денот на пензионерите на Македонија

20.9.2023 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија секоја година Денот на пензионерите 20 септември го одбележува на пригоден и достоинствен начин.

Најдобри штипските пензионери спортисти

17.9.2023 На 17 септември во чест на Денот на пензионерите на Македонија, и во името на Денот на независност на нашата држава, Република Северна Македонија се одржаа 27-те Републички пензионерски спортски натпревари на кои им претходеа осум регионални пензионерски спортски натпревари.

Допис до Претседателот на Здружение на пензионери

16.9.2023 Заради унапредување на работата на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија и Здруженијата на пензионери, а како барања поставени од корисниците на пензија, Ве молам за посебно ангажирање во реализација на следните прашања:

Од работата на работната група формирана од Владата

16.9.2023 Со решение на Владата формирана е Работна група за разгледување на предлози за прашањето за најниската пензија и пакет мерки за помош и поддршка на пензионерите. Во групата учествуваат и двајца претставници од Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија.
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3