Инфо  

Чест и задоволство е да се биде претседател на Собрание на Сојуз во кој членуваат 274.000 пензионери

30.7.2020 по професија сум легалист и се трудам, таму каде што сум работел и каде што работам и дејствувам, да не дозволувам надвор од Уставот и Законот за здруженија и фондации, а посебно Статутот на СЗПМ и здруженијата на пензионери, да не се работи според нив и во практика да се постапува спротивно на овие значајни за пензионерите, правни акти и документи

Многустраната соработка со пензионерите внесува сигурност во нивните активности

30.7.2020 преземањето на функцијата претседател на вакво здружение, претставува огромен предизвик и тоа не само за мене, туку и за многу пензионери од т.н. „третата доба”

Отворена телефонска линија во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија „Ало, пензионерски прашања“

29.7.2020 Во услови на пандемија, Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија ги информира пензионерите дека од 4.8.2020 година ќе започне да работи телефонската линија 02 3213 227 „Ало, пензионерски прашања“

Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во 2020 година реализира повеќе нови проекти, меѓу кои и Проектот „Фонд на книги“,

24.7.2020 Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија во 2020 година реализира повеќе нови проекти, меѓу кои и Проектот „Фонд на книги“, во кој се наоѓаат книги финансиски поддржани од Сојузот.

Бесплатна нега и грижа за стари и изнемоштени лица кои живеат на територија на општините Карпош, Кисела Вода и Шуто Оризари

23.7.2020 Тимот на „Нега Плус“ во време на пандемија преку Проект кој што е финансиран од УСАИД, преку Проектот за граѓанско учество, нуди бесплатна нега и грижа за стари и изнемоштени лица кои живеат на територија на општините Карпош, Кисела Вода и Шуто Оризари

Извадоци од Информација за клубовите и ограноците на пензионери во здруженијата на пензионери - членки на СЗПМ

15.7.2020 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија како една од најголемите невладини граѓански организации, се грижи за подобрување на условите за живеење на корисниците на пензија со цел создавање услови за подостоинствен живот и нивна социјална интеграција
Страници на здруженија

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3