Инфо  

Оглас за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво

22.5.2021 На седницата одржана на 18.5.2020 година, ИО на СЗПМ донесе одлука за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво, во согласност со Програмата и Финансискиот план за 2021 година на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија

Со стабилизирање на состојбата со пандемијата, ке се стабилизира и исплатата на посмртна помош

21.5.2021 Врз основа на донесената Одлука бр 02-02/847 од Одборот на Регистрираната организација за солидарен фонд и членарина, е одредена висината на задршката за солидарен фонд која изнесува 120 денари, како и висината за исплата на посмртна помош во износ од 30.000 денари.

Мало здружение со резултати за пример - отворени 2 клуба

20.5.2021 ЗП Дојран е мало здружение кое може да им служи за пример на многу поголеми здруженија со своите активности на секој план. Активностите се благодарение на сите членови и на раководството, а особено на Општина Дојран и градоначалникот Ангов со кој имате одлична соработка. Клубот е многу убаво уреден и во него ќе ги поминувате вашите пензионерски денови. Продолжете и понатаму по патот по кој чекорите.

Средба која ветува плодна и успешна соработка

18.5.2021 Пред сe сакам да ви кажам дека министерството се грижи за проблемите на сите граѓани, а меѓу нив важно место имаат пензионерите и луѓето од третата доба, особено сега за време на пандемијата. Пензионерите не се заборавени ниту во пакетите, ниту како ранлива категорија за приоритет при вакцинација против коронавирусот.

Вакцинација во старските домови

15.5.2021 Одреден број од станарите добиле само прва доза, а некои ги добиле двете дози од вакцината. Исто така, се вакцинира и персоналот вработен во домовите. Вакцинацијата е извршена на лице место во самите домови од тимови на мобилни екипи за вакцинирање.

Известување

20.4.2021 Согласно Законот за перење пари и финансирање тероризам утврдена е обврска за запишување на вистински сопственици во Централниот регистер на Република Северна Македонија. Исполнувањето на оваа обврска покрај другите правни субјекти, ја имат и здруженијата фондациите и сојузите.

Осврт во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

27.3.2021 Во последните денови меѓу пензионерите се појавија реагирања дека прописите во врска со издавање на возачката дозвола се измениле и дека на старите лица вклучувајќи ги и пензионерите нема повеќе да им се издава дозвола со навршување на 80 години возраст

Средба со градоначалникот на Општина Чаир Висар Ганиу

24.3.2021 Претседателката на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија Станка Трајкова, заедно со делегација од ЗП Чаир, на 10 март 2021 година оствари средба со градоначалникот на Општина Чаир, Висар Ганиу, кој беше запознаен со тековните активности на Сојузот и со секојдневните проблеми со кои се судираат пензионерите од ЗП Чаир
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3