Инфо  

НЕКА НИ Е ЧЕСТИТ 20 СЕПТЕМВРИ, ДЕНОТ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Неуморен творец и во 88-та година

30.8.2020 Јас пензионерскиот живот го започнав три години порано од законскиот рок. Го направив тоа само за да можам повеќе време да посветам на мојата основна желба во животот, да се занимавам со илустрирање на текстови и во последните триесет години, да сликам

Состанок во СЗПМ со претседателите на скопските здруженија на пензионери

21.8.2020 Целта на состанок беше да се запознаат претседателите на здруженијата со активностите на Сојузот и обратно, во изминатите месеци во кои владее пандемијата со коронавирусот и договор за натамошни активности значајни за Сојузот и Здруженијата

„Ало - Пензионерски прашања“

18.8.2020 На 4 август 2020 година проработи линијата 02 3213 227 „Ало - Пензионерски прашања“. Прашањата кои се поставуваат се интересни и се поврзани со животот на сегашните, но и на идните пензионери

Состанокот со претставници на СЗПМ, Национални шуми и претставници на здруженија на пензионери

17.8.2020 Од дискусијата произлезе дека сите здруженија имаат различни проблеми, но главно се сведува на ненавременото доставување на договорените количини, квалитетот и различната цена на огревното дрво, иако сето тоа е договорено и авансно платено

Соопштение за пензионерите кои до сега примаа пензии преку Еуростандард Банка

13.8.2020 Заради големиот интерес на корисниците на пензија членови на здруженијата на пензионери како ќе продолжи исплатата на пензиите кои до сега се исплатуваа преку Еуростандард Банка

Многустраната соработка со пензионерите внесува сигурност во нивните активности

30.7.2020 преземањето на функцијата претседател на вакво здружение, претставува огромен предизвик и тоа не само за мене, туку и за многу пензионери од т.н. „третата доба”

Чест и задоволство е да се биде претседател на Собрание на Сојуз во кој членуваат 274.000 пензионери

30.7.2020 по професија сум легалист и се трудам, таму каде што сум работел и каде што работам и дејствувам, да не дозволувам надвор од Уставот и Законот за здруженија и фондации, а посебно Статутот на СЗПМ и здруженијата на пензионери, да не се работи според нив и во практика да се постапува спротивно на овие значајни за пензионерите, правни акти и документи
Страници на здруженија

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3