Инфо  

Известување

20.4.2021 Согласно Законот за перење пари и финансирање тероризам утврдена е обврска за запишување на вистински сопственици во Централниот регистер на Република Северна Македонија. Исполнувањето на оваа обврска покрај другите правни субјекти, ја имат и здруженијата фондациите и сојузите.

Осврт во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата

27.3.2021 Во последните денови меѓу пензионерите се појавија реагирања дека прописите во врска со издавање на возачката дозвола се измениле и дека на старите лица вклучувајќи ги и пензионерите нема повеќе да им се издава дозвола со навршување на 80 години возраст

Средба со градоначалникот на Општина Чаир Висар Ганиу

24.3.2021 Претседателката на Сојузот на здруженијата на пензионери на Македонија Станка Трајкова, заедно со делегација од ЗП Чаир, на 10 март 2021 година оствари средба со градоначалникот на Општина Чаир, Висар Ганиу, кој беше запознаен со тековните активности на Сојузот и со секојдневните проблеми со кои се судираат пензионерите од ЗП Чаир

Соработката е на посакуваното ниво

15.3.2021 Грижата на пензискиот фонд не престанува со добивање на решение за пензија, туку продолжува во постапката при остварување на правата, исплатата на пензиите, исплатата на посмртната помош, на уточнување на податоците за собирање членарина и воопшто унапредување на пензискиот систем.

Споменување на истакнатиот македонски поет Чедо Јакимовски

11.3.2021 Деновиве во Кратово беше одбележана 81-годишнината од раѓањето и 28-годишнината од смртта на истакнатиот македонски поет од Кратово Чедо Јакимовски.

Халкбанк

2.3.2021 Халкбанк АД Скопје како носител на платниот промет има развиено брз, ефикасен и квалитетен систем за извршување на платниот промет, како една од основните функции во банкарското работење, со што на своите клиенти им нуди услуга согласно нивните потреби

Соопштение

19.2.2021 На 23.2.2021 година на линијата „Ало-пензионерски прашања“ во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, од 10-12 часот на пензионерски прашања ќе дава одговори в.д. директорката на Фондот на ПИОСМ, Билјана Јовановска.

Посета на министерот за здравство доц. д-р Венко Филипче на СЗПМ

19.2.2021 Покрај висината на пензијата здравствената заштита е една од најважните работи за многубројната пензионерска популација во нашата земја, но и секаде во светот.
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3