Инфо  

За оние кои не знаат или заборавиле каде се трошат средствата на пензионерите од членарината

28.6.2020 Во последно време во јавноста голем е интересот како здруженијата на пензионери и Сојузот дејствуваат односно како ги извршуваат своите активности во услови на пандемија, а особено е присутен интересот како здруженијата ги користат средствата на име членарина.

Телефонска линија за пензионерите во СЗПМ

27.6.2020 Околу 272 000 пензионери се членови во пензионерските здруженија. Поголем број идни пензионери си го поставуваат прашањето што ќе прават кога ќе заминат во пензија, бидејќи се чувствуваат помалку полезни од времето пред да остварат право на пензија.

Активности за ослободување од плаќање на данок од личен доход

27.6.2020 Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија подолг период го следи финансиското-материјално работење, а во тие рамки и даночната регулатива, кај здруженијата на пензионерите

Стандардот на членството е секогаш прв приоритет на СЗПМ

27.6.2020 Според Статутот на СЗПМ и според годишната Програма која Сојузот ја носи секоја година прв и еден од најважните приоритети на Сојузот е подобрување на стандардот на корисниците на пензија

Соопштение од Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија до пензионерите за доследно почитување на мерките за носење на маски и одржување на физичка дистанца

31.5.2020 СЗПМ ги поздравува мерките на Владата на РС Македонија за слободно движење на сите граѓани, вклучувајќи го и бесплатниот автобуски превоз за корисниците на пензија.

Прашање до Владата за третиот пакет на Владините економски мерки

19.5.2020 Ве молиме да ни објасните дали некоја од овие еконoмски мерки се однесува и на корисниците на пензија.
Страници на здруженија

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3