Инфо  

Корисен и успешен состанок со претседателите на здруженијата на пензионери од источниот регион

22.7.2021 На 15 јули во ЗП Македонска Каменица се одржа состанок со претседателите на здруженијата на пензионерите од источниот регион. Домаќин на состанокот беше ЗП Македонска Каменица, во организација на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија

Изјава на претседател на Сојуз на Здружение на пензионери на Македонија, Станка Трајкова

5.7.2021 Изјава на претседател на Сојуз на Здружение на пензионери на Македонија, Станка Трајкова, на прес конференција во Куманово

Обраќање на претседателката на СЗПМ, Станка Трајкова на 11-тата Републичка пензионерска ревија на песни, музика и игри

23.6.2021 Обраќање на претседателката на СЗПМ, Станка Трајкова на 11-тата Републичка пензионерска ревија на песни, музика и игри одржана на 23.6.2021 година во Скопје на која присуствуваше и ги поздрави присутните Премиерот на Република Северна Македонија Зоран Заев.

Оглас за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво

22.5.2021 На седницата одржана на 18.5.2020 година, ИО на СЗПМ донесе одлука за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво, во согласност со Програмата и Финансискиот план за 2021 година на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија

Со стабилизирање на состојбата со пандемијата, ке се стабилизира и исплатата на посмртна помош

21.5.2021 Врз основа на донесената Одлука бр 02-02/847 од Одборот на Регистрираната организација за солидарен фонд и членарина, е одредена висината на задршката за солидарен фонд која изнесува 120 денари, како и висината за исплата на посмртна помош во износ од 30.000 денари.

Мало здружение со резултати за пример - отворени 2 клуба

20.5.2021 ЗП Дојран е мало здружение кое може да им служи за пример на многу поголеми здруженија со своите активности на секој план. Активностите се благодарение на сите членови и на раководството, а особено на Општина Дојран и градоначалникот Ангов со кој имате одлична соработка. Клубот е многу убаво уреден и во него ќе ги поминувате вашите пензионерски денови. Продолжете и понатаму по патот по кој чекорите.

Средба која ветува плодна и успешна соработка

18.5.2021 Пред сe сакам да ви кажам дека министерството се грижи за проблемите на сите граѓани, а меѓу нив важно место имаат пензионерите и луѓето од третата доба, особено сега за време на пандемијата. Пензионерите не се заборавени ниту во пакетите, ниту како ранлива категорија за приоритет при вакцинација против коронавирусот.
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3