Инфо  

Донесени констатации и заклучоци

8.12.2021 Координативното тело на активите на пензионерки во проширен состав со претседателките на активите на пензионерки од здруженијата на пензионерки одржа седница на која беа усвоени Извештајот за 2021 и Програмата на ова важно тело на Сојузот. Седницата се одржа на 24.11.2021 година

Педесетина години со убавата малешевска песна

7.12.2021 Кога се прави ретроспектива на интерпретаторите на убавата малешевска песна во изминатиот период, неодминливо е името на Борис Грковски од Берoво кој веќе педесетина години ја афирмира убавата македонска и малешевска песна на сцените во Македонија и регионот.

Значајна седница на Издавачкиот совет

1.12.2021 На 29.11.2021 година се одржа седница на Издавачкиот совет. На неа беше предложен и едногласно усвоен дневниот ред: • Активности на Издавачкиот совет во 2021 година, како и донесување правила, планови и насоки за работа во наредниот период; • Извештај за финансиска поддршка на издавачка дејност и творештво; • Информираност на членството преку весникот „Пензионер плус“ и весникот „КОХА“, веб-страницата и други медиуми во текот на 2021 и планови за 2022 година.

Известување

13.11.2021 Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија како граѓанска организација, легитимен и автентичен претставник на пензионерите, редовно го следи усогласувањето на пензиите преку кој механизам се одржува реалната вредност на пензиите.

Достоинствено одбележан големиот пензионерски јубилеј

30.10.2021 На 20-ти септември Денот на пензионерите, со Свечена седница на која присуствуваа претседателот на Владата на Република Северна Македонија Зоран Заев, министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска, директорката на ФПИОСМ Билјана Јовановска, членови на Собранието и на Извршниот одбор на Сојузот, претседатели на здруженијата на пензионерите и други, свечено и достоинствено беше одбележан големиот пензионерски јубилеј, 75 години од пензионерското организирање односно од Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, најмасовната мултиетничка организација во нашата земја, во која членуваат над 280 000 пензионери.

Парична помош на 90 пензионери

28.10.2021 Со одлука на надлежните органи на Здружението на инвалиди на трудот и корисници на инвалидска пензија Тетово, на 90 пензионери им се доделени парични средства. На 60 од нив, како што не информираше претседателот на ЗИТ КИП Тетово, Гидо Бојчевски, доделени се еднократни помошти по 2 000 денари, додека на останатите по 1000 денари.

Наградата „Наџи Нааман“ за Васил Тоциновски

27.10.2021 Меѓународната книжевна награда „Наџи Наaман“ е ново признание за македонскиот писател и научен работник Васил Тоциновски. Станува збор за признанија кои се доделуваат во повеќе категории и што имаат своја традиција и континуитет деветнаесет години

Признание за животно дело на писателката Нада Алексоска од Велес

21.10.2021 Писателката Нада Алексоска која е автор на многубројни дела поезија и проза е годинешен добитник на наградата „Коле Неделковски“, која се доделува за животно дело од Клубот на писатели „Коста Солев Рацин“ од Велес.
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3