Инфо  

Изјава на Станка Трајкова, претседателка на СЗПМ за усогласување на пензиите

2.11.2019 Една од основните цели на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија е редовна исплата на пензиите и нивно тековно усогласување

Достоинствено одбележување на голем јубилеј

27.10.2019 На 15 октомври 2019 година со свечена седница во просторијата на ЗП Центар имаше достоинствено одбележување на 65 години се на едно од најстарите здруженија во Скопје, но и пошироко, членка на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија

Усогласување на пензиите

27.9.2019 Едно од позначајните прашања во пензискиот систем е усогласување на пензиите што има за цел одржување на реалната вредност на пензијата,  а со тоа и  зачувување на материјалната и социјалната сигурност на корисниците на пензија.

Републичка Пензионерска Спортска Олимпијада „Радовиш 2019“

22.9.2019 Денот на пензионерите на Македонија секоја година се одбележува со Републичка пензионерска спортска олимпијада на која учествуваат пензионери спортисти од речиси сите здруженија на пензионери членки на Сојузот

Одбележан 20 септември, денот на Пензионерите на Македонија

20.9.2019 Годинава за прв пат, по повод 20 септември-Денот на пензионерите на Македонија, беа доделени Благодарници за хуманитарни активности поврзани со подобрување на стандардот на пензионерите

Се’ што правиме, правиме за доброто на членството

15.9.2019 Дека е едно од најактивните здруженија на пензионерите членки на СЗПМ, прилепското здружение досега има докажано на повеќе наврати и во повеќе области.
Страници на здруженија

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3