За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  За нас  
Страници на здруженија

Здружението на пензионери Карпош е формирано на 5 јануари 1978 година и е едно од најстарите здруженија во Република Македонија. Во тоа далечно време брои  18445 членови. Како одминуваат годините здружението има и убави и тешки години. Заради одредени случувања здружението повеќе пати се регистрирало и пререгистрилало (12 пати) барајќи правда низ повеќе институции и на повеќе нивои. Исходот бил позитивен бидејќи правдата секогаш доаѓа и упорноста на оние кои ја бараат се наградува. Така е и со оваа здружение.

Здружение на пензионери Карпош

Основано: 05.01.1978 година
ЕМБС – 4103513
Ул. Багдадска бр. 7. Општина Карпош – Скопје
Телефон: +389 2 2039-743
Е-mail: zpkarpos@gmail.com

Ограноци:

  • Козле
  • Влае (Злокуќани, Бардовци)
  • Нерези
  • Козле
  • Карпош 1 и 2
  • Карпош 3 и 4
  • Тафталиџе 1 и 2
 
  изработено од Medium 3