За нас Организација Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Комисија за надзор Комисија за спорт
Комисија за култура Комисија за попис Актив на жени

Пет ограноци:

 • Древено
 • Ратавици
 • Рудари
 • Лесново
 • Злетово
   
Димитар Милосов - претседател   Никола Ангеловски - секретар   Станка Тасева

Собрание

 1. Димитар Милосов-претседател
 2. Никола Ангеловски
 3. Илија Михајлов
 4. Драгица Соколова
 5. Јагода Насева
 6. Величко Цветковски
 7. Ангел Тасев
 8. Вите Тајчев
 9. Лазо Петков
 10. Горги Донев
 11. Свиланка Начева

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Димитар Милосов-претседател
 2. Јагода Насева
 3. Станка Тасева

Комисија за надзор

 1. Трајанка Манасиева
 2. Наум Јаков
 3. Илија Михајлов

Комисија за Спорт

 1. Свиланка Начева
 2. Методи Јованов
 3. Илија Михајлов

Комисија за култура

 1. Јагода Насева
 2. Свиланка Начева
 3. Величко Цветановски

Комисија за здраство

 1. Никола Ангеловски
 2. Величко Цветановски
 3. Станка Тасева

Комисија за попис

 1. Вите Трајчев
 2. Ангел Тасев
 3. Драгица Соколова

Актив на жени

 1. Валентина Манасиева-претседател
 2. Даница Милосова
 3. Драгица Соколова
 4. Свиланка Начева
 5. Јагода Начева
 6. Лилјана Јачева
 
  изработено од Medium 3