За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор
статутарна комисија комисија за спорт и спортски активности комисија за екскурзии комисија за културно-забавен живот комисија за здравство и социјални прашања

Ограноци:
Сарај, Кондово, Буковиќ

Баки Бакиу,
Претседател на Собранието
Махир Дураку,
претседател на ИО
Иса Алиja,
Секретар на здружението

Членови на Собранието

 1. Махир Дураку
 2. Баки Бакиу
 3. Ресмије Јакупи
 4. Томислав Трпчевски
 5. Осман Личина
 6. Абди Таири
 7. Елми Ејупи
 8. Енвер Алиу

 

 1. Фари Јусуфи
 2. Даим Дураку
 3. Бедри Џафери
 4. Музафер Муртезани
 5. Реџеп Мурати
 6. Фета Демири
 7. Хаџби Зендели

 

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Махир Дураку - Претседател
 2. Баки Бакиу
 3. Страшо Цветановски
 4. Гајур Ајдини
 5. Хаџби Зендели
 6. Бедри Таири
 7. Илаз Хаџиу

Надзорен одбор

1 Хамит Бакиу Претседател
2 Зилфије Рамаданичлен
3 Метуш Мамути

Комисијата за статутарни и правни работи

1 Бафти ЈонузиПретседател
2 Иса Алиа член
3 Енвер Алија

Комисија за екскурзии и летни одмри

1 Бедри Таири Претседател
2 Нејази Асаничлен
3 Елмаз Зибери

Комисија за спорт и спортски активности

1 Хаџби Зендели Претседател
2 Нејази Муареми член
3 Осман Личина

Комисија за Култура

1 Гајур Ајдини Претседател
2 Енвер Алијачлен
3 Илми Ејупи

Комисија за забавен живот

1 Страшо цветановскиПретседател
2 Фари Јусуфичлен
3 Метуш Мамути

Комисија за здравство и социални прашања

1 Илаз Хаџиу Претседател
2 Идриз Неџипичлен
3 Реџеп Мурати

Комисија за активности во клубот

1 Баки Бакиу Претседател
2 Владо Крстевскичлен
3 Муарем Муслиу

 

 

 
  изработено од Medium 3