За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Контакт  
Страници на здруженија

Здружение на пензионери Демир Хисар

ул. „Маршал Тито“ бб
Демир Хисар
Тел.: + 389 047 276 951
Е-маил:
Zoranstevanovski1@gmail.com
Број на членови - 1690
Број на ограноци - 17

 
  изработено од Medium 3