Инфо  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

Соопштение за Корона вирусот од СЗПМ

16.3.2020

Со цел да бидеме сите на висина на задачата во овие сериозни моменти и колку е можно побезболно да ја надминеме оваа загрижувачка состојба со Корона вирусот Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија препорачува стриктно и одговорно да се почитуваат  препораките кои ги донесе Извршниот одбор на СЗПМ на својата седница на 28.2.2020 година, како и мерките  кои во континуитет ги објавуваат  надлежните органи.
Во здруженијата во кои активисти се само пензионери, а е донесена одлука да не одат во здруженијата, потребно е да објават  телефон за контакт со своите членови-пензионери. 
Сојузот ја поздравува постапката за времено затворање на пензионерските клубови.
Како и секогаш досега се надевам дека и овој пат сите ќе ја покажат својата мудрост и одговорност и ќе бидат пример на помладата популација.

Претседателка на СЗПМ
Станка Трајкова

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3