Инфо  

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи

Отворена телефонска линија во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија „Ало, пензионерски прашања“

29.7.2020

До МИА
Предмет: Отворена телефонска линија во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија „Ало, пензионерски прашања“

Почитувани,
Во името на над 320 000, Ве молиме да го објавите до сите медиуми следниот текст:

Во услови на пандемија, Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија ги информира пензионерите дека од 4.8.2020 година ќе започне да работи телефонската линија 02 3213 227 „Ало, пензионерски прашања“.
Одговорите ќе ги даваат стручни и компетентни лица ангажирани од Сојузот, секој вторник и четврток од 10 до 12 часот.
На овој начин се потврдува грижата за пензионерите со цел да добијат одговори на нивните психолошко-социолошки и здравствени проблеми,
или да остварат обична комуникација со што ќе се потврди значењето на едно „АЛО“ и вниманието неопходно за луѓето во третата доба.

СЗПМ

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3