Инфо  

Галерии

Иницијатива за изменување и дополнување на член 105 од законот за здруженија и фондации

23.12.2020

Извршниот одбор на Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија, на седницата одржана на 12.11.2020 година, ја разгледа и усвои Информацијата за состојбата и функционирањето на старските и пензионерските домови и при тоа заклучи дека е потребно да се поведе ИНИЦИЈАТИВА за изменување и дополнување на член 105 од Законот за здруженија и фондации.

преземете го комплетниот документ

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3