Инфо  

Галерии

Соопштение

28.1.2021

Се известуваат корисниците на пензија дека од 1.1.2021 година пензиите се усогласија за 1,2 % според порастот на индексот на трошоците на живот во  второто полугодие од 2020 година.

Исплатата на вака зголемените пензии е засметана во висината на јануарските пензии за 2021 година.

Усогласените пензии за 1,2 % ќе бидат исплатувани се’ до следното усогласување на пензиите.

Сојуз на здруженија на пензионери
на Македонија  

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3