Инфо  

Галерии

Соопштение

19.2.2021На 23.2.2021 година на линијата „Ало-пензионерски прашања“ во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија, од 10-12 часот на пензионерски прашања ќе дава одговори в.д. директорката на Фондот на ПИОСМ, Билјана Јовановска.

Сојуз на здруженија на пензионери
на Македонија

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3