Инфо  

Галерии

Усогласување на пензиите

15.3.2023

Со исплатата на мартовската пензија, усогласувањето на сите пензии изнесува 8,4%. Вака зголемената пензија преставува основица за наредното усогласување на пензиите.

Усогласувањето на пензиите од 8,4% е утврдено на следниот начин:
Пораст на индексот на трошоците на животот  за период јули-декември 2022 година во споредба со трошоците на животот во периодот јануари-јуни 2022 година, изнесува 10,6%, а 50% од то јпораст изнсува 5,3%
Пораст на просечната плата на сите вработени за истиот период изнесува 6,2%, а 50% од тој пораст изнесува 3,1%. Вкупното зголемување по двата основа изнесува 8,4%.

СЗПМ

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3