Инфо  

Галерии

Грижата на Сојузот за здравјето на своите членови продолжува да се реализира

15.5.2023

Според Меморандумот склучен помеѓу Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и клиниката „Жан Митрев“ – Скопје, се реализира. На 15 мај 2023 година тимот на клиниката изврши бесплатен преглед на 18 пензионери со кардио-васкуларен ризик во здружението на пензионери од Виница,.

На 16 мај ќе се вршат прегледи на пензионери од Кочани, на 17 мај во Мкедонска Каменица и на 18 мај во Делчево.
Во наредните месеци бесплатните прегледи ќе продолжат, а распоредот благовремено ќе биде објавен.
Овој проект е уште еден доказ за грижата на Сојузот за здравјето на своите членови.  

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3