Инфо  

Галерии

Проектот „Здравствениот караван“ продолжува

14.6.2023

Според Меморандумот склучен помеѓу Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија и клиниката „Жан Митрев“ – Скопје, тимот на клиниката ќе врши бесплатни прегледи на пензионери  со кардио-васкуларен ризик и тоа на:
15 6. 2023 година  во ЗП Кичево
16.6.2023 година во ЗП Струга
28.6.2023 година  во ЗП Прилеп
29.6.2023 година во ЗП Македонски Брод
30.6.2023 година во ЗП Крушево
Во наредните месеци бесплатните прегледи ќе продолжат, а распоредот благовремено ќе биде објавен.

СЗПМ
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3