Инфо  

Галерии

Предлог од СЗПМ за измени на ЗПИО за подобрување на материјалниот статус на пензионерите

9.10.2023СЗПМ до Работната група достави неколку предлози за подобрување на материјалниот статус на пензионерите на долгорочна основа.

Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3