За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Контакт  
Страници на здруженија

ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

тел. 033 431 404
E-mail: zdruzeniepenzionerimk@yahoo.com

 

 
  изработено од Medium 3