За нас Организација Програма Контакт СЗПМ  
 
 
  Организациска структура  
Страници на здруженија
Собрание
Извршен одбор Надзорен одбор Актив на пензионерки
Статутарно-правна комисија Комисија за здравство и социјална заштита Комисија за култура,спорт и рекреација

Јован Лазороски – претседател на собранието
Витомир Костојчиноски – претседател на ИО и на ЗП Миленко Кукоски – секретар
 
 
Елка Радиноска – актив на пензионерки Јован Аврамоски – претседател на комисијата за спорт и рекреација
 

СОБРАНИЕ

Собрание


 1. Јован Лазороски – претседател
 2. Симун Кукоски
 3. Методија Чочороски
 4. Сандре Русески
 5. Јован Аврамоски
 6. Винограда Настоска
 7. Аргил Мукоски
 8. Витомир Костојчин Оски
 9. Живко Мурџески
 1. Љубе Бубаноски
 2. Љубе Бебекоски
 3. Елка Радиноска
 4. Лимпе Радиноски
 5. Ѓоко Мурџески
 6. Насто Парталоски
 7. Миљана Чочороска
 8. Секула Баткоски


Извршен одбор

ИЗВРШЕН ОДБОР

 1. Витомир Костојчиноски - Претседател
 2. Јован Аврамоски
 3. Сандре Русески
 4. Елка Радиноска
 5. Алимпие Радиноски
 6. Ѓорѓија Мурџески
 7. Насто Парталоски

НАДЗОРЕН ОДБОР

1.ЧОЧОРОСКИ МЕТОДИЈА - ПРЕТСЕДАТЕЛ

2.ЉУБЕ БУБАНОСКИ

3.ЖИВКО МУРЏЕСКИ

ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

ВИТОМИР КОСТОЈЧИНОСКИ

КОМИСИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

ЈОВАН АВРАМОСКИ - ПРЕТСЕДАТЕЛ

 
  изработено од Medium 3