За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Документи  
Страници на здруженија
  • Статут на здружението на пензионери Кичево
    Донесен на ден 30.03.1917 година
  • Правилник за работа и работни места во
    Здружението
  • Решение од Собрание на општина Кичево за сопственост на зградата на домот на пензионери Кичево.
 
  изработено од Medium 3