За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Контакт  
Страници на здруженија

Здружение на пензионери „Куманово“

Ул.  Илинденска бр.40/ 2, Куманово 
телефон: 031 / 425- 059  мобилен: 078 -425-123      
e-mail: zpk.kumanovo@yahoo.com

 
  изработено од Medium 3