За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  Контакт  
Страници на здруженија

Здружение на Пензионери Прилеп

ул. Гоце Делчев бб
клуб на пензионери
7500 Прилеп
Македонија
тел. 048/417 121
факс.048/417 121

e-mail:penzionerzpp@gmail.com

 
  изработено од Medium 3