За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  За нас  
Страници на здруженија

Здружението на пензионери – Велес e правен субјект  на улица Алексо Демниевски бр. 29 Велес.

Формирано е во 1957 година. Собранието е највисок орган и се состои од 25 членови. Извршен одбор на собранието има 11 членови, а Надзорниот одбор 3 членови. Во ЗП Велес работат и Статутарна Комисија, Комисија за спорт и рекреација, Комисија за култура, Комисија за доделување станови, Комисија за тековно одржување, Комисија за социјални прашања, како и Актив на пензионерки.

Органите и телата работат според актите на здружението и утврдена програма која е од отворен карактер и може да се надополнува според потребите и интересите на пензионерите – членови на здружението.

Претседател на здружението е д-р  Веле Алексоски.

 
  изработено од Medium 3