За нас Организација Програма Документи Контакт СЗПМ  
 
 
  За нас  
Страници на здруженија

Зградата каде е сместено здружението на пензионери Кичево.

Според сеќавањата на пензионерите тоа е формирано во педесеттите години од минатиот век, а зградата е почната да се гради во 1969 година за да во 1971 година во неа се смести здружението на пензионери Кичево. Во почетокот здружението брои мал број на пензионери за да во 2019 година има над 4500 пензионери. Во здружението членуваат: Македонци, Албанци, Турци, Роми, Власи, Срби и Бошњаци. Во здружението се работи на волонтерска база. Единствено благајна и домаќин е лице со редовен работен однос.               

 
  изработено од Medium 3