Инфо  

Сојузот води грижа за здравјето на членството

19.4.2024 Промедика и Систина Офтамологија ќе вршат прегледи на пензионери од СП Бутел на 25 април 2024

Eднакви можности на жените и мажите

26.3.2024 Не случајно многу земји НОВАТА година ја слават во март особено земјите каде владее источната мудрост. Можеби затоа и народот кај нас на месец март му дал „женско име“ – „Баба Марта“. А додатокот „баба“ асоцира на мудрост која ја имаат возрасните.

12 претседателки на здруженија на пензионери во СЗПМ

24.3.2024 Во Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија по 78 години постоење оваа 2024 година го дочекавме 8. Март со 12 претседателки од 53 здруженија на пензионери или во проценти 22%, за разлика од пред 20 години кога имало само 4 претседателки на здруженија или само 8%. При тоа сите здруженија на кои претседателка е жена нижат успеси и резултати.

Интервју со Менка Темелковска, секретар на ИО на СЗПМ, повод 8 март, Меѓународниот ден на жените

22.3.2024 Жените се застапени се’ повеќе на сите нивоа во здруженијата на пензионери и во Сојузот
ЗП Струмица

Данче Даскаловска, претседателка за пример

22.3.2024 Колку години некој ќе е на чело на здружението не е битно ако здружението реди резултати и успеси. Од друга страна според мене малку е еден мандат за некои поголеми и посериозни потфати како што е изградба на дом.
НАЈАВА

„Работно време“ во здруженијата на пензионери и во сојузот

12.2.2024 Прашањето на “работното време” во здруженијата и во Сојузот повторно се наметнува со својата актуелност и значење.

Известување за посмртна помош

2.1.2024 Висината на исплатата на посмртната помош што се исплатува на семејството на починатиот пензионер изнесува 35.000 денари за починатите пензионери од 1 јануари 2024 година
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3