Инфо  

Книгите од вас доаѓаат до вас

13.10.2020 Поттикнувањето на издавачката дејност и творештвото на пензионерите, членови на СЗПМ, е регулирана со Правилник за финансиска поддршка

Најнизок и највисок износ на пензии во РС Македонија

28.9.2020 Висината на најнискиот износ на пензија зависи од должината на навршениот пензиски стаж на осигуреникот и параметарот од кој се определувал односно усогласувал најнискиот износ на пензија, во време кога е остварено правото на пензија

Соработувајќи со пензионерите, стекнуваме знаење за нивните потреби и ја градиме довербата и почитта едни кон други

25.9.2020 Во изминатите години присуствувавме и ги поддржувавме настаните кои се организираа од страна на Сојузот. На некои од нив претставници од Банката имаа можност да ги презентираат понудите креирани специјално за пензионерите

Пример – како не треба да се работи

23.9.2020 На 22 септември 2020 година се одржа Регионалната ревија во Лозово, на 23 овој месец на оваа музичка манифестација домаќин беше Здружението на пензионери од Велес

Неуморен творец и во 88-та година

30.8.2020 Јас пензионерскиот живот го започнав три години порано од законскиот рок. Го направив тоа само за да можам повеќе време да посветам на мојата основна желба во животот, да се занимавам со илустрирање на текстови и во последните триесет години, да сликам

Состанок во СЗПМ со претседателите на скопските здруженија на пензионери

21.8.2020 Целта на состанок беше да се запознаат претседателите на здруженијата со активностите на Сојузот и обратно, во изминатите месеци во кои владее пандемијата со коронавирусот и договор за натамошни активности значајни за Сојузот и Здруженијата
Страници на здруженија

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3