Инфо  

Пренамена на средства во Буџетот на Сојузот за 2022 година

26.11.2022 Извршниот одбор на Сојузот на 25.11.2022 година ја одржа 36-та седница, ја раководеше претседателката на Сојузот Станка Трајкова. За разлика од другите седници на Извршниот Одбор, на оваа седница имаше само две точки на дневниот ред, но со големо значење за работата на Сојузот

Свечено одбележано 76 годишно постоење со идавање на монографија

22.11.2022 Здружението на пензионери Битола на 19.10.2022 год. ја одбележа 76 годишнината од пензионерското организирање во Битола, со сумирање на постигнатите резултати и промоција на својата првата монографија под наслов ,,76 години позитивни активности“.

Посета на пензионерите од Подгрaдец во Албанија

21.11.2022 Во рамките на меѓународната соработка на Сојузот, на 17 ноември 2022 година, во Подградец, Р Албанија, беше одржана работна средба на која беа присутни пензионерите од Подградец

Секогаш се трудев максимално да помогнам во секој поглед

16.11.2022 Д-р Владанка Стефановска е познат лекар во Куманово, но и пошироко, по нејзината стручност и знаење од областа во која го поминала работниот век, но и по добрината и човечноста.

Дружење низ соживот

14.11.2022 На 12 ноември 2022 година, околу 230 пензионери по дваесет и петти пат, во чест на денот на ослободувањето на Гостивар, присуствуваа на традиционалната пензионерска средба, која помина во другарување кое ќе остане незаборавно на пензионерите, кои беа од различни етнички средини.

Добиен Грант од Европската унија за поддршка на старите лица во рурални средини

17.10.2022 Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија конкурираше преку Црвениот крст на РС Македонија за средства во рамките на грант-договорот „Зајакнување на отпорноста на постарите лица и лицата со попреченост за време на ковид-19 и идни катастрофи“

Отворени два нови клуба

5.10.2022 ЗП Центар, на 4 октомври 2022 година, на свечен начин го отвори пензионерскиот клуб „Миле Арсовски“, а една седмица пред тоа, исто така, беше отворен пензионерскиот клуб „Гоце Делчев
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3