Инфо  

Хуманитарката Јесика Готенбос од Холандија – голем пријател на нашата земја

28.3.2019 Јесика Готенбос е од градот Хорн Холандија кој е одалечен само 40 километри од Амстердам. Таа е член на хуманитарната организација „Помош за Македонија“ во нејзиниот град

Долгогодишната соработка и пријателство со Словенија се интензивира

14.3.2019 На 13 март 2019 година делегација на Фестивалот за трета животна доба во Љубљана (ФТЖД) во состав: Марјан Шифтар и Андреј Јус, потпредседатели на Програмскиот совет на ФТЖД, Јанез Левец, Тихомир Ковачич и Мелита Ремшкар директори во „ПРОЕВЕНТ“ и Вања Ситар програмски раководител во ФТЖД, во посета на Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија

Потпишан Меморандум за соработка со Сојузот на пензионерите од Република Косово

4.3.2019 Делегација на Сојузот на здруженијата на пензионерите и инвалиди на трудот на Република Косово на 28 февруари 2019 година оствари официјална посета на Сојузот на зруженија на пензионери на Македонија

Пензиите продолжуваат да растат и навремено да се исплаќаат

19.2.2019 Ние сме социјална држава којашто подеднакво се грижи за сите граѓани и тоа е дефинирано во Уставот. Нам како Министерство за труд и социјална политика и како Влада од суштинско значење ни е унапредувањето на социјалната сигурност и пристапот до социјалните и другите права загарантирани во Законот.

Потпишан Меморандум за соработка со Општината Аеродром

18.2.2019 Во просториите на Здружението на пензионерите „Солидарност-Аеродром“ Скопје, претседателот Димитрија Богатиноски и градоначалникот на Општина Аеродром, Златко Марин на 6.2.2019 година, потпишаа Меморандум за соработка

Нов дом за пензионери во Неготино

20.1.2019 На 12 декември 2018 година беше пуштен во употреба нов дом за пензионери во Неготино

Галерии

Активности на СЗПМ
Меѓународна соработка
Награди и признанија
Јубилеи
Страници на здруженија
 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3