Инфо  

Актуелни состојби со исплатата на солидарниот фонд – посмртна помош

22.6.2022 Висината на задршката на посмртната помош и висината на исплатата на посмртната помош во единствен износ за сите корисници на пензија со акт ги утврдува Регистрираната организација на четирите сојузи на здруженија на пензионери.

Димитар Свилар со 195 крводарувања е рекордер во Охрид

27.5.2022 И годинава на пригоден начин беше одбележан Денот на крводарителството, на Црвениот крст на Македонија, и 77 години постоење на Црвениот крст на Охрид

Пензионери ентузијасти

26.5.2022 Селото Умлена се наоѓа во Општина Пехчево и брои околу 250 жители, кои се занимаваат со земјоделство и сточарство, а поголем дел од нив работат во фирми во Берово и Пехчево

За пишувањето и за тие што пишуваат

25.5.2022 За да пишува некој добро, тој треба да е и добар мислител. Целите за пишување се разликуваaт. Некои пишуваат за себе, некои пишуваат за пари, некои пишуваат за одредени нечии цели, а некои постојано бараат публика, внимание и содржина за својот празен без содржина живот.

Оглас за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво

20.5.2022 На седницата одржана на 3.5.2022 година, ИО на СЗПМ донесе одлука за финансиска поддршка за поттикнување издавачка дејност и творештво, во согласност со Програмата и Финансискиот план за 2022 година на Сојузот

Изложбата “Црно бело во боја” е празник за очите за сите љубители на уметноста

13.5.2022 Во галеријата на Школскиот центар, Крањ, Република Словенија беше поставена изложба на уметничка фотографија на тема “Црно бело во боја“, од познатиот македонски фотограф проф. Д-р.Цветан Гавровски

На Клубот на љубители на книгата при ЗП „Солидарност-Аеродром“, Скопје.

5.5.2022 По скоро двегодишна пауза поради пандемијата Ковид-19, Клубот на љубители на книгата при ЗП „Солидарност-Аеродром“, Скопје, на 29. 04. 2022. година реализираше промоцијата на книгата „Раскази и раскажувања“, од познатиот новинар, публицист и општественик Драги Аргировски
Страници на здруженија

Галерии

 
  copyright © SZPM | изработено од Medium 3